फरकच पडत नाही फारसा

आजकाल मन खट्टु होत नाही फारसं.
मी झाले नाही मदर टेरेसा ,
पण फरकच पडत नाही फारसा.
आजकाल मन लट्टुही होत नाही फारसं
रंगुन जावं रंगात, राग जरा लटकासा.
पण फरकच पडत नाही फारसा.
शोधावे स्वत:ला की हरवावे स्वत:ला?
चालवावा हॅमलेटचा वारसा,
जाऊ दे, फरकच पडत नाही फारसा.
कुठे वणवा पेटला की भरून आले आभाळ?
उजेड काळवंडला आहे जरासा.
आजकाल त्यालाही फरकच पडत नाही फारसा.
- ketaki

No comments:

Follow by Email

 
Copyright (c) 2010 शब्दस्पंदन.