तुझी मैत्री

कडकीत सापडलेले गांधी,
झोपताना मिळालेली परफ़ेक्ट उशी,
पारा उडालेला पण ठसठशीत रुप दाखवणारा आरसा,
चोरुन कुंपण ओलांडताना लागलेला खोचा,
पाऊस पडत नसतानाही सोबत घेतलेली छत्री,
म्हणजे तुझी मैत्री, तुझी मैत्री!

1 comment:

Unknown said...

Wow!👍

Follow by Email

 
Copyright (c) 2010 शब्दस्पंदन.