नको न ग

 नको न ग हसू खोटं हसल्यासारखं

सगळ्यांमधे नसुनही असल्यासारखं.


अर्ध आयुष्य गेलं, थकली असशील 

थकून थोडावेळ बसली असशील

नको न ग बसु गळल्यासारखं

कळूनही मनाला न वळल्यासारखं


मान्य मला तू खूपदा मन मारलं असशील

हरवलेल्या स्वत:ला वारंवार शोधलं असशील

नको न ग वागू सर्वस्व गमवल्यासारखं

पोटात भुक असूनही उबगल्यासारखं


घराच्या पसार्यात अडकली असशील

नभाकडे असुयेने रोज बघत  असशील

नको न ग करू पाठ फिरवल्यासारखं

कुठेतरी खोल जिव्हारी लागल्यासारखं


अर्ध आयुष्य अजुन बाकी आहे जवळपास

मिळेल जिव्हाळ्याचा स्पर्श, कौतुक आणि तो सहवास

नको न ग बसु असं रुसल्यासारखं

आयुष्याची वाट कायमची चुकल्यासारखं


येईल असाही क्षण जेव्हा हे फास कमजोर पडतील 

पायातील बेड्यांच्या किल्ल्या तुझ्या हातात असतील 

झेपावशील न ग तेव्हा मुक्त बेभान पक्षिणीसारखी?

जगशील न ग तेव्हा माझ्या जुन्या मैत्रिणीसारखी?


- केतकी

No comments:

 
Copyright (c) 2010 शब्दस्पंदन.